Turexpo Galicia 2022

Contacto

Xestión comercial, contratación de servizos e publicidade/patrocinios

Catálogo e atención ao visitante

Xestión e coordinación de actividades

Prensa e medios

Información xeral